Jaunumi

Saulīte spīd visiem!

Septembrī Privāto pirmsskolas izglītības iestāde “ Saulīti “ ir sākuši apmeklēt paši mazākie izglītojamie jau no 1 . gada vecuma. Kopā iestādi apmeklē 55 bērni .Pašus mazākos no 1,2 līdz 2 . gadu vecumam sagaidīja grupiņas : “Saulēs zaķis “ ar galveno grupas tēlu Saules Zaķi un grupiņā “Jēriņi “ .“Engelīšus ” apmeklē bērni no 3 līdz 4 gadu vecumam . Saulītē mazuļus sagaida jaunā , krāsainā , interesanta , radošā pasaulē pēc LR licencētas programmas ar plašu nodarbību klāstu , kas ietver sevī bērnu agrīnas attīstības metodes . Jautrā un atraktīvā rotaļu vidē pēc individuālas adaptācijas programmas mazuļi veiksmīgi apgūst jaunās prasmes , iemācās sazināties , pārvietoties , justies droši ar citiem bērniem un pieaugušajiem . Lai palīdzētu vecākiem Saulītēs mazuļi apgūst svarīgo lietu vecumā : podiņmacību , paststavīgās ēšanas prasmes ka arī atradināmies no mīlas pudelītes vai knupītes . No 2016 .gada Valsts atbalsta programma ir beigusies bet pateicoties Olaines novada pašvaldības atbalstam kas sastāda 212,95 EUR mēnesī par katru bērnu , vecāku izmaksas par bērnu uzturēšanu sastāda tikai 22,00 EUR.

Saulītē bērnu uzņemšana notiek visa gada garumā līdz aprīlim .Janvārī 2017 g. gatavojamies uzņemt mazuļus ceturtajā grupā.

Mīļi gaidīti!