Informācija vecākiem

Nepieciešamais ikdienā: ( Bērniem līdz 3.g. vecumam ).

 • pamperi
 • priekšautiņš (plastikas, mazgājams)
 • apģērbs piemērots iekštelpā , pastaigām ārā.
 • matu ķemme;
 • maiņas apavi;
 • Rezerves drēbes ;
 • Diendusas apģērbs ;
 • mitrās un sausās salvetes.
 • Bērniem no 3.g. vecuma
 • Maiņas apavi
 • Apģērbs piemērots iekštelpā , pastaigām ārā.
 • matu ķemme
 • Rezerves drēbes
 • Zobu pasta , zobu birste.
 • Diendusas apģērbs
 • Sporta apavi ( sporta nodarbībām )
 • Sporta bikses , sporta krekls ( sporta nodarbībām)

Adaptācijas perioda grafiks bērniem līdz 3.g. vecumam:

Dārziņā pavadāmais laiks līdz plkst.
1.,2 diena No 9.20 līdz 10.20
3. diena No 9.20 līdz 11.00
4.,5 diena No 9.00 līdz 12.00
6.diena No 9.00 līdz 15.00
7.,8.diena *
9.,10.diena *
11.,12. diena *

* pakāpeniski pagarinot katru dienu par 30 minūtēm apmeklējuma laiku.

Nodarbības pēc licencētās vispārējās izglītības programmas

Licence Nr. V- 6365

licences Nr. V -6318 ( mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma ) ar integrēto mācību saturu.

 • Sensorā audzināšana ( līdz 2.g. vecumam)
 • Vizuālā māksla (Zīmēšana)
 • Runas attīstīšana
 • Matemātika
 • Veidošana
 • Aplicēšana
 • Konstruēšana
 • Rokdarbi / mājturība
 • Fiziskā izglītība un veselība (zālē , ārā)
 • Mūzika
 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm
 • Lasīt un rakstīt prasmes.
Angļu valodas nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma

Dienas plānojums:

 • 7.00 - 8.35 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, individuālais darbs, rīta aplis.
 • 8.40 – 9,05 gatavošanās brokastīm , brokastis.
 • 9.10 – 10,00 rotaļnodarbības ( nodarbību slodze ir individuāla atbilstoši katrai vecuma grupai )
 • 10.00 – 11.15 – gatavošanās pastaigai, pastaiga
 • 11.15 – 11.30 gatavošanās pusdienām.
 • 11.30 -12.00 pusdienas
 • 12.00 – gatavošanās atpūtai.
 • 12.30- 15.00 Atpūta.
 • 15.00 – pakāpeniska celšanās.
 • 15.30 – 16.00 gatavošanās launagam, launags.
 • 16.00 – Rotaļas, spēles, konstruēšana, sensorā audzināšana, muzikālās spēles, kustīgās rotaļas, individuālais darbs.
 • 16.45 Gatavošanās pastaigai ( izņemot ziemas periodu ).
 • 16.45 – 18.00 Pastaiga, rotaļas, sarunas ar vecākiem, bērnu pavadīšana uz mājām