Bērnu uzņemšana

Saulīte spīd visiem!!!

Mīlie vecāki! Laiks tik ātri skrien! Mazulim jau nosvinēta pirmā dzimšanas dienā.

Ir jādomā par pirmsskolu.

PPII ”Saulīte“ uzņem bērnus no 1.6 gada vecuma līdz 7.gadu vecumam pēc licencētās pirmsskolas izglītības programmas:

Pakāpenisko adaptāciju ir iespējams uzsākt līdz vecumam 1,6

Uzņemšana notiek visu gadu līdz martam ( iesk.)

Piedāvājam:

Licencētu apmācības programmu:

Nodarbības pēc licencētās vispārējās izglītības programmas

Licence Nr. V- 6365

licences Nr. V -6318 ( mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma ) ar integrēto mācību saturu.

 • Sagatavošanu skolai
 • Dažādas nodarbības pēc pirmsskolas izglītības programmas ar agrīnās attīstības metodēm:
 • pakāpenisko, ja ir nepieciešams individuālo adaptācijas grafiku un adaptācijas iespējas sekmējot Jūsu mazuļa veiksmīgo adaptāciju pirmsskolā.
 • Bērnu agrīnās attīstības metodes.
 • Palīdzība vecākiem:
 • ( Podiņmācība, spēju ēst patstāvīgi un citas prasmes ).

Stājoties pirmskolās izglītības iestādē “Saulīte” nepieciešamie dokumenti:

 • bērna dzimšanas apliecība;
 • vecāku pase( uzrādīt )
 • iesniegums pirmskolas iestādes vadītājai.

Sākot apmeklēt pirmsskolu, līdzi jāņem:

 • bērna medicīnas karte ( Nr.026 / u)
 • Profilaktiskās potēšanas karte ( Nr. 036 / u )
 • ārsta izziņa, ka nav bijis kontakts ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas, pirms sāk apmeklēt PPII “Saulīte”. Izzina ir iesniedzama pirmajā apmeklējuma dienā.

Pirmsskolas izglītības iestādes maksa!

Maksa par pirmsskolas bērnu apmeklējumu sastāda 272,08 EUR / mēnesī.+ ēdinašanas izmaksas

Olaines domes pašvaldības līdzfinansējums sastāda 257,08 EUR / mēnesī ( 2019.gadā ) bērniem no 1,6 gadu vecuma.

Olaines sociālais dienests daļēji sedz ēdināšanas izmaksas daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kuriem ir piešķirts trūcīgo statuss.

Esiet laipni gaidīti: Olaines novada, Olainē, Veselības iela 7. Zvaniet: 67963069 vai 29530664

Olaines novada pašvaldība